Volontärarbete

Genom att arbeta som volontär hos någon av våra verksamheter kan du göra skillnad för någon som är svårt sjuk. 

På våra palliativa vårdavdelningar vid Långbro park och vid Jakobsbergs sjukhus har vi sedan en tid tillbaka startat upp volontärverksamheter. Har du tid och vill stödja oss? Vi söker dig som har möjlighet att komma minst ett pass/vecka. I utbyte mot din tid och ditt engagemang får du nya kunskaper, upplevelser och gemenskap.

Gåvor

ASIH Stockholm Södra har en gåvofond dit du kan skänka bidrag till vår verksamhet. Gåvofonden används av verksamheten för att främja insatser hos patienter och deras närstående, samt för vidareutveckling av våra medarbetare. 

Du som vill lämna ett bidrag kan göra det via plusgirokonto 115 06-3.

Adress

Stockholms läns landsting, Donationsförvaltningen.

Ange på talongen att det avser ASIH Stockholm Södra samt ditt namn och din adress.

Vi tar tacksamt emot alla gåvor, stora som små!