Patientenkäter

ASIH Stockholm i Stockholm län genomför regelbundet patientenkätundersökningar.

Vi vill ge våra patienter den bästa sjukvården. Ett viktigt led i det är att genomföra regelbundna patientenkätundersökningar där du som patient får framföra dina åsikter och förslag på förbättringar.

Här nedan kan du ta del av resultaten från enkläter gjorda på ASIH Stockholm Norr.

Patientenkät 2017

Patientenkät 2018