Skriv ut den här sidan

ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr

Specialistutbildning palliativ medicin

På ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr har vi fortlöpande utbildningar med mål att du efter 2,5 års arbete hos oss kan ansöka om specialistkompetens i palliativ medicin. 

Sedan 2015 är palliativ medicin en egen tilläggsspecialitet. Utbildningen följer socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin enligt SOSFS 2015:8, se länk nedan.

Utbildningen startade hösten 2016, och för nuvarande deltar omkring 20 stycken av våra läkare.

Om du har frågor om tilläggsspecialiteten palliativ medicin, kontakta studierektor Maria Ranch-Lundin på email: maria.ranch-lundin@sll.se 

ST kontrakt i palliativ medicin

ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr kan nu erbjuda ST-kontrakt i palliativ medicin och följer;

· Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8

 · Svensk förening för Palliativ Medicins rekommendationer: Svensk läroplan i palliativ medicin 

Kontakta studierektor Maria Ranch Lundin för genomgång, planering och upprättande av kontrakt: maria.ranch-lundin@sll.se

FoU råd

Hösten 2016 togs beslut på ASIH Stockholm Södra att ett FoU råd skulle bildas då det pågår flera projekt och studier inom verksamheten. FoU-rådets uppgift är att stötta de som vill driva ett forsknings eller utvecklingsprojekt. I FoU rådet ingår Linda Björkhem-Bergman (överläkare, docent), Maria Ranch-Lundin (medicinskt ansvarig läkare, studierektor), kurator Lisa Sand (PhD) och Lisa Johansson (leg sjuksköterska, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, kvalitetssamordnare). 

Exempel på projekt som pågår just nu inom verksamheten är tex ”Palliative D” - en randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie där palliativa cancer patienter behandlas med vitamin D, ”Taktil massage” på verksamhetens palliativa avdelning, projektet ”Rörelseglädje” där patienter kommer och tränar tillsammans, ”Skapandegruppen” där patienter träffas en gång i veckan och skapar med färg, form, decoupageteknik mm. ASIH Stockholm Södra har också ett samarbetsprojekt med Clownmedicin, ”Glädjeverkstaden" där sjukhusclowner besöker familjer där en medlem är ansluten till ASIH. 

För mer information om ASIH Stockholm Södras FoU-råd, vänligen kontakta Linda Björkhem-Bergman på email: linda.bjorkhem-bergman@sll.se eller Maria Ranch-Lundin på email: maria.ranch-lundin@sll.se