Forskning och utveckling

På ASIH Stockholm Södra och Norra bedrivs det flera olika projekt, både för forskning och för utveckling av palliativ vård, men också för verksamhetens kvalité och innehåll.

På ASIH Stockholm Södra finns det sedan hösten 2016 ett FoU råd vars uppgift är att stötta de medarbetare som vill driva ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Rådet träffas två gånger per termin, men finns tillgängligt hela året. I FoU rådet ingår:

  • Linda Björkhem-Bergman (överläkare, docent)
  • Maria Ranch-Lundin (medicinskt ansvarig läkare, studierektor)
  • Maria Helde-Frankling (överläkare, doktorand)
  • Caritha Klasson (forskningssjuksköterska)
  • Lisa Johansson (kvalitetssamordnare, specialistsjuksköterska, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap).

Exempel på projekt som pågår just nu inom verksamheten är till exempel: 

  • Palliative D - en randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie där palliativa cancer patienter behandlas med vitamin D
  • Taktil massage på verksamhetens palliativa avdelning
  • Rörelseglädje där patienter kommer och tränar tillsammans,
  • Skapandegruppen där patienter träffas en gång i veckan och skapar med färg, form, decoupageteknik med mera.

ASIH Stockholm Södra har också ett samarbetsprojekt med Clownmedicin Glädjeverkstaden där sjukhusclowner besöker familjer där en medlem är ansluten till ASIH. 

För mer information om ASIH Stockholm Södras FoU råd, välkommen att kontakta Linda Björkhem-Bergman,  linda.bjorkhem-bergman@sll.se eller Maria Ranch-Lundin,  maria.ranch-lundin@sll.se

Femte nationella konferensen för palliativ vård 

I mars 2018 hölls den femte nationella konferensen för palliativ vård i Stockholm. ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr deltog med postrar på posterutställningen där olika forsknings- och utvecklingsprojekt presenterades. 

D-vitamin studien Palliative D

Från D-vitamin studien Palliative D som leds av Maria Helde Frankling, presenterades två postrar:

Implementering av dubbelblind, randomiserad studie inom ASIH

Palliative D - en randomiserad vitamin D studie i hemsjukvård. 

Resistensmönster i blododlingar och antibiotikaval inom ASIH

Studiens syfte: Att kartlägga resistensmönstret i positiva blododlingar hos patienter inskrivna i ASIH och studera om Ceftriaxonär ett fortsatt bra förstahandsval vid misstänkt systemisk infektion. Poster Resistensmönsteri blododlingar och antibiotikaval

Clownmedicin för barnfamiljer inom ASIH

ASIH Stockholm Södra har tillsammans med Capio Dalen haft ett samarbete med Clownmedicin där clownerna besökt barnfamiljer i hemmet. Detta presenterades med postern Clownmedicin för barnfamiljer inom ASIH av Martina Fridén och Ulrika Nilsson.

Taktilmassage projektet

På den palliativa avdelningen presenterades med postern Taktil massage till patienten på Palliativ avdelning Långbro Park av Karina Pedersen. Poster taktil massage

Examensarbetet Min förändrade kropp

Examensarbetet Min förändrade kropp - min förändrade vardag presenterades av Kersti Olson.