Forskning och utveckling

På ASIH Stockholm Södra och Norra bedrivs det flera olika projekt, både för forskning och för utveckling av palliativ vård, men också för verksamhetens kvalité och innehåll.

På ASIH Stockholm Södra finns det sedan hösten 2016 ett FoU råd vars uppgift är att stötta de medarbetare som vill driva ett forsknings- eller utvecklingsprojekt. Rådet träffas två gånger per termin, men finns tillgängligt hela året. I FoU rådet ingår:

  • Gabriella Frisk (överläkare)
  • Maria Ranch-Lundin (medicinskt ansvarig läkare, studierektor)
  • Marisol Lopez Venegas (biträdande chef palliativa avdelningen Långbropark, specialistsjuksköterska palliativ vård, magisterexamen i palliativ vård).
  • Lisa Johansson (kvalitetssamordnare, specialistsjuksköterska, magisterexamen i omvårdnadsvetenskap).

Exempel på projekt som pågår just nu inom verksamheten: 

  • Palliative D - en randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie där palliativa cancer patienter behandlas med vitamin D
  • Taktil massage på verksamhetens palliativa avdelning
  • Rörelseglädje där patienter kommer och tränar tillsammans,

ASIH Stockholm Södra har också ett samarbetsprojekt med Clownmedicin Glädjeverkstaden där sjukhusclowner besöker familjer där en medlem är ansluten till ASIH.  

För mer information om ASIH Stockholm Södras FoU råd, välkommen att kontakta Gabriella Frisk,  gabriella.frisk@sll.se eller Maria Ranch-Lundin,  maria.ranch-lundin@sll.se

Nationella palliativa konferensen 2020

6:e nationella konferensen i palliativ vård

Den 6:e nationella konferensen i palliativ vård hölls i år i Östersund, och ASIH Stockholm Södra var inbjudna att föreläsa på konferensen. ASIH Stockholm Södra och ASIH Stockholm Norr visade också upp aktuella arbeten i verksamheten på posterutställningen.

Först presenterade Linda Björkhem Bergman Palliativ-D studien.

Caritha Klasson och Linda Björkhem Bergman presenterade RCT i palliativ vård, att göra randomiserade placebo kontrollerade studier på patienter i palliativ hemsjukvård. 

På sista dagen presenterade Lars Åkerberg, Maria Ranch Lundin, och Paula da Silva, ASIH Stockholm Södra, och Silvia Nunez Lindqvist och Katarina Hult, NRC avbrytande av kroniskt invasiv ventilation i hemmet vid ALS sjukdom.