Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. 

Vad kan ASIH hjälpa mig med?
Vi bedriver kvalificerad vård i hemmet och det mesta som kan göras på sjukhus kan vi också göra i ditt hem. Exempelvis ge smärtlindring och intravenöst dropp, sköta medicinsk utrustning och genomföra blodtransfusioner. Vi erbjuder också stödjande samtalskontakt, både till dig och dina närstående. 

Hur jobbar ni i ASIH?
Vi jobbar i multiprofessionella team. I våra team finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. 

Hur blir jag inskriven hos er?
För att bli inskriven som patient hos oss och få tillgång till ASIH-vård behöver din läkare skicka en remiss till oss. 

Förlorar jag min ordinarie läkare när jag ansluter mig till ASIH?
Då du är inskriven i ASIH får du en egen ansvarig läkare. Vi fortsätter dock med ett nära samarbete med din vanliga onkolog, neurolog eller annan specialist.

Vad är palliativ vård?
Palliativ vård är lindrande vård och behandling. Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt. 

Kan jag få vård på en vårdavdelning istället för hemma?
Ja. Vi har två specialiserade vårdavdelningar, en i Jakobsberg och en i Fruängen. Hit kommer du på remiss från din läkare. 

Vem bekostar mina mediciner?
För dig som som är inskriven vid ASIH eller vid palliativa avdelningen är medicinen kostnadsfri.

Vad är kostnaden för vården?
Om du är inskriven på någon av våra palliativa avdelningar så betalar du en dygnsavgift som är 100 kronor. Dygnsavgiften debiteras månadsvis i efterhand. Inom övriga ASIH är vården kostnadsfri.