Skriv ut den här sidan

Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är lindrande vård och behandling. Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt.

Vården är inte bunden till diagnos eller ålder, och syftar till att vårda dig som har en obotlig sjukdom. Den beaktar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov. Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi den vård som just du behöver.

För att tillgodose dina behov så arbetar vi i den palliativa vården i team. Läkare, sjuksköterskor, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns tillgängliga för att ge dig och dina närstående en komplett vård och största möjliga stöd.

God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar:

  1. Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.
  2. Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov.
  3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal oavsett huvudman.
  4. Att närstående får tillräckligt stöd eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.