Skriv ut den här sidan

För närstående

Även du som är närstående till någon som vårdas i hemmet eller på palliativ vårdavdelning kan få stöd av oss.

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, nära vän, sambo eller särbo.

Särskilt viktigt i palliativ vård

När en person blir svårt sjuk påverkas alla i hans eller hennes omgivning. Ofta sätts den sjukes behov före de egna och i längden kan det bli en stor påfrestning.

Den palliativa vården kan ge stöd till dig som närstående, både under sjukdomstiden och efter ett eventuellt dödsfall.

Att närstående får tillräckligt stöd är extra viktigt vid palliativ vård, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför i så hög grad som möjligt ske i samverkan med dig. Du som närstående måste känna att du får information och att din närvaro och medverkan är betydelsefull.

Utöver stödet sjukvården erbjuder kan du även vända dig till till exempel kyrkan för att få kontakt med en diakonissa. Du kan också få hjälp via din kommuns anhörigstöd.

Sekretess

På grund av patientsekretessen behöver din närstående ge oss tillstånd att dela information om hans eller hennes sjukdom och behandling. Då är du också välkommen att delta i vårdplaneringen.

Om din närstående inte vill att du ska vara delaktig i hans eller hennes behandling så kan vi tyvärr inte dela personlig information med dig. Däremot kan vi ofta ge dig allmänt stöd.

Du kan också vända dig till någon av de stödorganisationer för närstående som finns.