Skriv ut den här sidan

Volontärarbete

Du kan göra skillnad för någon som är svårt sjuk. 

På våra palliativa vårdavdelningar vid Långbro park och vid Jakobsbergs sjukhus har vi sedan en tid tillbaka startat upp volontärverksamheter. Har du tid och vill stödja oss? Vi söker dig som har möjlighet att komma minst ett pass/vecka. I utbyte mot din tid och ditt engagemang får du nya kunskaper, upplevelser och gemenskap.

Gåvor

ASIH Långbro park har en gåvofond dit du kan skänka bidrag till vår verksamhet. Gåvofonden ska användas av verksamheten för att främja insatser hos patienter och deras närstående, samt för vidareutveckling av vår personal. 

Du som vill lämna ett bidrag kan göra det via postgiro 115 06-3.

Adress

Stockholms läns landsting, Donationsförvaltningen.

Ange på talongen att det avser ASIH Långbro park samt ditt namn och din adress.

Vi tar tacksamt emot alla gåvor, stora som små!