Skriv ut den här sidan

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. 

Vad är kostnaden för vården?

Om du är inskriven på den palliativa avdelningen så betalar du en dygnsavgift som för närvarande är 100 kronor. Dygnsavgiften debiteras månadsvis i efterhand. Inom övriga ASIH är vården kostnadsfri för dig som patient. 

Vem bekostar mina mediciner?

För patienter som är inskrivna vid ASIH eller vid palliativa avdelningen är medicinen kostnadsfri.

Förlorar jag min ordinarie läkare när jag ansluter mig till ASIH?

Då du är inskriven i ASIH får du en egen ansvarig läkare. Vi fortsätter dock med ett nära samarbete med din vanliga onkolog, neurolog eller annan specialist.

Hur blir jag inskriven hos er?

För att bli inskriven som patient hos oss och få tillgång till ASIH-vård behöver din läkare skicka en remiss till oss. 

Vad kan ASIH hjälpa mig med?

Det mesta som görs på sjukhus kan vi göra i ditt hem. Exempelvis ge smärtlindring och intravenöst dropp, sköta medicinsk utrustning och genomföra blodtransfusioner. Vi erbjuder också stödjande samtalskontakt, både till dig och dina närstående.