Skriv ut den här sidan

Information till dig som är remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss.

Om oss

ASIH Stockholm är en landstingsdriven verksamhet som är specialiserad på avancerad sjukvård i hemmet. Vi tar hand om patienter i alla faser av en symtomgivande sjukdom, och när vi ansluter en patient tar vi hand om hela vårdbehovet. Målet är att minska obehag och lidande, att hjälpa patienten att leva ett så gott liv som möjligt.

Var hamnar patienten?

Vi har ASIH-enheter både i de centrala, norra och södra delarna av Stockholms län, indelat i åtta olika upptagningsområde. ASIH i landstingets regi finns i upptagningsområde 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Se beläggning och tillgänglighet i Belport, direktlänk i kolumnen till höger.

Om remissen

Vår vårdform bygger på frivillighet och din patient och dennas eventuella närstående måste vara informerade om remissen.

Det är viktigt att remissen innehåller uppgifter om det medicinska vårdbehovet din patient har. I många fall är det tydligt att vårdbehovet är omfattande, men er professionella bedömning om att ett tydligt ökat medicinskt vårdbehov inom en snar framtid kommer behövas väger också tungt. Det underlättar även bedömningen om ni redan i samband med remissen skickar med relevanta journalanteckningar.

Remiss skickas via TakeCare

Remiss skickas via journalsystem TakeCare eller, om det inte är möjligt, via fax. Faxnummer och övriga kontaktuppgifter till våra enheter inom ASIH Stockholm hittar du under rubriken Om oss / Här finns vi, eller via direktlänkarna nedan. 

För mer information om remittering, vårdval, tillgänglighet och målgrupp se länkarna i kolumnen till höger: Remittera till ASIH samt Vårdgivarguiden. 

Vi svarar på remissen så fort som möjligt och tar kontakt med remittenten om det finns frågor och för att planera patientens framtida vård.

Här finns vi:

ASIH Stockholm Norr

Vi finns i Järfälla/Upplands Bro, Solna/Sundbyberg och Danderyd (Mörby). Vi har en palliativ vårdavdelning på Jakobsbergs sjukhus.

ASIH Stockholm Södra

Vi finns på Nacka sjukhus, vid Handenterminalen, i Huddinge centrum samt i Långbro park (Fruängen) där vi även har en palliativ vårdavdelning.